4D ultrazvukové zobrazenie predstavuje najnovšiu technológiu v zobrazovaní, pri ktorom sú rýchlo snímané trojrozmerné obrázky a umožnujú vyšetrenie plodu v pohybe v reálnom čase. Optimálny gestačný vek je 20. až 32. týždeň tehotnosti. Čas potrebný na jedno vyšetrenie nepresahuje klasické 2D vyšetrenie. Limitujúci faktor na optimálne zobrazenie je poloha plodu a množstvo plodovej vody.


V rámci prenatálnej intrauterinej diagnostiky vrodených vývojových chýb plodu na ich vyhľadávanie slúži klasické 2D vyšetrenie. Je jedným z viacerých možných diagnostických techník. Nie všetky vrodené vývojové chyby je možné ultrazvukovým vyšetrením zachytiť.

Ultrazvukové vyšetrenia (objednať sa):
- brušnou /abdominálnou/ sondou, vaginálnou sondou- gynekologické vyšetrenia v 2D a 3D obraze
- brušnou sondou - vyšetrenie v gravidite - morfologické, určenie pohlavia plodu - v 2D,3D a 4D obraze
- vaginálnou sondou - určenie gravidity pri vynechaní menštruácie 2D, 3D a 4D obraze